Dusím se ve vlastní šťávě

Dusím se ve vlastní šťávě… napsala kdysi moje milá Betty Mac Donaldová.
Já, bych to dnes řekla hodně ostřeji View Post

Follow: